proces verbal privind completarea birourilor electorale